bilgisayarli_muhasebe15-indirimliNETSİS EĞİTİM MERKEZİYİZ..

Temel bilgisayar bilgisine sahip olan ve engin bir bilim dalı olan muhasebe & finans alanda kendini geliştirerek kariyer hedeflerini büyük tutmak isteyen herkes bu eğitim programımıza katılabilir. Bornova Akademi Eğitim Kurumlarında eğitim alan tüm muhasebe kursu İzmirli öğrencileri ücretsiz iş desteği ve ücretsiz eğitim tekrarı hakkına sahip olmaktadır.

  1. Muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler
  2. NETSİS – LOGO – ETA – MIKRO programlarını öğrenerek işsizlik sorununa son vermek isteyenler
  3. Muhasebe alanında çalışan ancak program bilgisi olmayanlar
  4. Kısa süreli,kolay bir eğitimle kısa zamanda kariyer basamaklarını tırmanmak isteyenler
  5. Lise mezunu,Açık Öğretim öğrencisi yada mezunu,üniversite öğrencileri yada mezunları başta olmak üzere dileyen herkes Bilgisayarlı Muhasebe/Netsis kurslarına yazılabilir.

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM İÇERİĞİ

GENEL-ÖN MUHASEBE ANA KONULAR

»   Muhasebeye Giriş 
»   Temel Mali Tablolar
»   Hesaplar 
»   Muhasebede Kayıt Ve Belgeler
»   Muhasebe Süreci
»   Muhasebede Mali Yükümlülükler
»   KDV Ve Muhtasar Beyannameleri
»   Ücret Bordrosunun Hazırlanması Ve Tahakkuku

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Detaylı Eğitim İçeriği :

BÖLÜM I     

A. İşletme 
1) İşletmenin Tanımı
2) İşletmenin Amaçları
3) İşletmenin Çeşitleri

B. Tacir
1) Tacirin Sınıflandırılması
2) 6102 Sayılı T.T.K. ile ilgili genel bilgiler

C. Esnaf     

D. Serbest Meslek Erbabı

 

netsis_620

 

E. Vergi Usul Kanunu Açısından Vergilendirme

1) Basit Usulde Vergiye Tabi Olanlar
2) Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olanlar
3) Defter Tutma Bakımından Tacirin Sınıflandırılması
4) Mükellefin Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ödevleri
5) Beyannameler: Muhtasar Beyannamesi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Uygulamaları

BÖLÜM II    

A) Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

1) Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe Mantığı
2) Muhasebenin Çeşitleri
3) Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

B) Muhasebede kullanılan belgeler, defterler ve ortak özellikleri   

1- Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
2- Diğer Ticari Belgeler
3- Muhasebe Fişleri
4- Asılması Zorunlu Belgeler
5- Ücret Bordrosu Uygulaması

BÖLÜM III  

A. Temel Mali Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu   

B. Muhasebe ile ilgili Terimler

C. Tek düzen muhasebe uygulama açıklamaları tekdüzen hesap çerçevesi hesapların açıklanması, TDHP hesaplarının işleyiş kuralları ve mantığı    

BÖLÜM IV  

Hesapların incelenmesi ve muhasebe kayıtları     

1. Dönen Varlık hesaplarının incelenmesi
2. Duran Varlık hesaplarının incelenmesi
3. Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak hesaplarının incelenmesi
4. Özkaynak hesaplarının incelenmesi, 5-Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi
6- Maliyet Hesaplarının incelenmesi
7- Dönem Sonu İşlemleri

BÖLÜM V  
BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAM EĞİTİMLERİ

»  Netsis V8
»  Eta SQL Muhasebe Programı
»  Logo GO PLUS Muhasebe Programı
»
»